Utworzenie Trybunału Koronnego. W okresie panowania w Rzeczypospolitej króla Stefana Batorego utworzono Trybunały Koronne, oddzielne dla prowincji Wielkopolski i Małopolski. Organizację i strukturę Trybunałów ustaliła konstytucja sejmu warszawskiego z 157

Utworzenie Trybunału Koronnego. W okresie panowania w Rzeczypospolitej króla Stefana Batorego utworzono Trybunały Koronne, oddzielne dla prowincji Wielkopolski i Małopolski. Organizację i strukturę Trybunałów ustaliła konstytucja sejmu warszawskiego z 1578 r. W Trybunale zasiadali przedstawiciele każdego województwa z danej prowincji, a ich liczba była uzależniona od jego wielkości.

Skip to content