Utworzenie Getta Warszawskiego – Izolacja 400 Tysięcy Żydów przez Niemieckie Władze Okupacyjne

Niemieckie władze okupacyjne postanowiły odizolować ludność żydowską zamieszkującą Warszawę od reszty mieszkańców. Dzielnica żydowska – getto – mieszcząca się w płn.-zach. części miasta została zamknięta dla osób z zewnątrz. Całość obszaru otoczono murami i drutami kolczastymi. Na jego terenie zamknięto około 400 tys. polskich Żydów.

Skip to content