Utworzenie 1. Armii Polskiej w ZSRR.

Decyzją Biura Politycznego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii przekształcono 1. Korpus Polski,  utworzony w 1943 r. w Sielcach nad Oką, w 1. Armię Polską w ZSRR. Oddziały te formowano w rejonie Sum koło Charkowa w głębi ZSRR z inicjatywy działaczy komunistycznych zrzeszonych w Związku Patriotów Polskich. Jej dowódcą został gen. bryg. Zygmunt Berling. Armia weszła do boju 8 kwietnia pod Darnicą. 1. Armia Polska w ZSRR, przekształcona później w 1. Armię Polską, wzięła udział w walkach u boku Armii Czerwonej o Warszawę, o przełamanie Wału Pomorskiego oraz zdobycie Berlina. Stworzenie oddziałów polskich walczących u boku Armii Czerwonej, było częścią strategii ZSRR, który dążył do podporządkowania sobie ziem polskich przez utworzenie nowych struktur wojskowych i politycznych, nie uznających zwierzchnictwa legalnego rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie.

Skip to content