Uroczysty pogrzeb ks. Józefa Poniatowskiego w katedrze wawelskiej. Zwłoki ks. Józefa, poległego w bitwie pod Lipskiem, sprowadzono do Polski we wrześniu 1814 r. i złożono je w kościele św. Krzyża w Warszawie. 3 lata później, zgodnie z uchwałą Senatu Rządz

Uroczysty pogrzeb ks. Józefa Poniatowskiego w katedrze wawelskiej. Zwłoki ks. Józefa, poległego w bitwie pod Lipskiem, sprowadzono do Polski we wrześniu 1814 r. i złożono je w kościele św. Krzyża w Warszawie. 3 lata później, zgodnie z uchwałą Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa i za zgodą cara Aleksandra I, zostały 17 lipca uroczyście wyniesione z katakumb. Orszak złożony z przedstawicieli władz i dawnych towarzyszy broni ks. Józefa towarzyszył trumnie ze zwłokami Naczelnego Wodza Armii Księstwa Warszawskiego do Krakowa. Na drodze konduktu gromadziła się ludność, która oddawała cześć zmarłemu księciu. Zwłoki zostały złożone w krypcie św. Leonarda po uroczystym nabożeństwie odprawionym przez biskupa krakowskiego Jana Pawła Woronicza. Niespełna rok później, obok ks. Józefa spoczął Tadeusz Kościuszko.

Skip to content