Upadek Przemysła Ottokara II w Bitwie pod Suchymi Krutami: Śląskie Posiłki Nie Obroniły Króla Czech przed Habsburgiem

Bitwa pod Suchymi Krutami (Dürnkrut) na Morawach. Starły się w niej wojska króla czeskiego Przemysła Ottokara II z wojskami króla rzymskiego Rudolfa I Habsburga. 1/3 armii czeskiej stanowiły posiłki przysłane przez książąt polskich ze Śląska (prawdopodobnie księcia opolskiego Władysława i księcia śląskiego Henryka IV Probusa). Rudolfa I Habsburga wspierały oddziały króla węgierskiego Władysława IV oraz rycerstwo Fryderyka, burgrafa Norymbergii, Meinharda, hrabiego Tyrolu oraz biskupa Bazylei. Bitwa została wygrana przez wojska wierne królowi rzymskiemu. Przemysł Ottokar II poległ, jego ciało zostało wywiezione do Wiednia i ku przestrodze wystawione na widok publiczny.

Skip to content