Upadek powstania krakowskiego.

Podczas powstania krakowskiego wojska austriackie, pruskie i rosyjskie zajęły Kraków. Stłumione po 9 dniach, powstanie to było jedyną próbą wzniecenia walk przeciwko wszystkim trzem zaborcom. Do największego ich natężenia doszło w zaborze austriackim, znacznie mniejsze rozmiary przybrały one w zaborze rosyjskim i pruskim. W wyniku powstania Rzeczpospolita Krakowska, na mocy układu w Cieplicach z 16 listopada 1846 r. między Rosją, Austrią i Prusami, została włączona do terytorium Austrii. Było to najkrótsze powstanie na ziemiach polskich w XIX stuleciu.

Skip to content