Układ w Olszanicy. Ograniczenie rejestru kozackiego do tysiąca ludzi.

Układ w Olszanicy. Ograniczenie rejestru kozackiego do tysiąca ludzi.

Skip to content