Ugoda perejasławska – początek konfliktu Rosji z Rzeczpospolitą Obojga Narodów w 1654 r.

Zawarcie ugody w Perejasławiu. Ugoda perejasławska zawarta pomiędzy Radą Kozacką, a przedstawicielem cara rosyjskiego Aleksego I, Wasylem Buturlinem oddawała pod władzę cara znajdującą się w granicach Rzeczypospolitej Ukrainę. Wydarzenie to faktycznie zapoczątkowało wojnę Rosji przeciwko Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1654 r.

Skip to content