Ugoda hadziacka pomiędzy Kozakami a Rzeczypospolitą. Zgodnie z ustaleniami Rzeczpospolita Obojga Narodów miała przekształcić się w Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Z województwa kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego planowano utworzyć Księstwo Ruskie

Ugoda hadziacka pomiędzy Kozakami a Rzeczypospolitą. Zgodnie z ustaleniami Rzeczpospolita Obojga Narodów miała przekształcić się w Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Z województwa kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego planowano utworzyć Księstwo Ruskie. Ugoda faktycznie nie weszła nigdy w życie.

Skip to content