Ugoda białocerkiewska. W czasie powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie, monarcha Polski Jan II Kazimierz zebrał wojsko ruszając przeciwko zbuntowanym kozakom. W trzydniowej bitwie pod Beresteczkiem pokonał siły kozacko-tatarskie. Następnie zawarto u

Ugoda białocerkiewska. W czasie powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie, monarcha Polski Jan II Kazimierz zebrał wojsko ruszając przeciwko zbuntowanym Kozakom. W trzydniowej bitwie pod Beresteczkiem pokonał siły kozacko-tatarskie. Następnie zawarto ugodę pod Białą Cerkwią pomiędzy Rzeczypospolitą, a Kozakami, która ograniczyła rejestr kozacki do 20 tysięcy i zmniejszyła teren ich autonomii wojskowej do województwa kijowskiego.

Skip to content