Ucieczka Jerzego Sebastiana Lubomirskiego na Śląsk, będący wówczas pod władzą Habsburgów. Został on skazany przez sejm na karę śmierci, konfiskatę dóbr i utratę czci za podburzanie szlachty przeciw królowi, próbę przejęcia władzy, zdradę stanu i przekupst

Ucieczka Jerzego Sebastiana Lubomirskiego na Śląsk, będący wówczas pod władzą Habsburgów. Został on skazany przez sejm na karę śmierci, konfiskatę dóbr i utratę czci za podburzanie szlachty przeciw królowi, próbę przejęcia władzy, zdradę stanu i przekupstwa. Wydarzenie to stało się przyczyną rozpoczęcia wojny domowej w latach 1665-1666 zwanej rokoszem Lubomirskiego.

Skip to content