Tworzenie Komisji Rządzącej pod wodzą Małachowskiego z księciem Poniatowskim na czele wydziału wojennego

Ukonstytuowanie się Komisji Rządzącej, która zarządzała ziemiami zaboru pruskiego, znajdującymi się pod kontrolą wojsk napoleońskich. Prezesem Komisji został Stanisław Małachowski. Na czele wydziału wojennego Komisji Rządzącej stanął ks. Józef Poniatowski.

Skip to content