Triumf wierności: Polacy pod dowództwem Wojniłłowicza pokonują Szwedów w Bitwie pod Krosnem

Bitwa pod Krosnem. Oddziały polskie pod dowództwem por. Gabriela Wojniłłowicza, wierne królowi polskiemu Janowi II Kaziemierzowi, pokonały pod Krosnem zwolenników króla szwedzkiego Karola X Gustawa, dowodzonych przez płk. Aleksandra Prackiego, wspomaganego przez jednostki szwedzkie. Po zwycięstwie Wojniłłowicz wkroczył do Krosna, gdzie dokonał sądu nad mieszczanami, którzy współpracowali ze Szwedami od początku wojny tj. od 1655 r.

Skip to content