Traktat bytomsko-będziński. Umowa zawarta pomiędzy Habsburgami a Rzeczypospolitą, na mocy której Habsburgowie uznali Zygmunta III Wazę królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Równocześnie Maksymilian Habsburg, który był kontrkandydatem Zygmunta do tro

Traktat bytomsko-będziński. Umowa zawarta pomiędzy Habsburgami a Rzeczypospolitą, na mocy której Habsburgowie uznali Zygmunta III Wazę królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Równocześnie Maksymilian Habsburg, który był kontrkandydatem Zygmunta do tronu polskiego zrzekł się tytułu króla Polski.

Skip to content