Stefan Czarniecki został wyznaczony jako dowódca obrony Krakowa. Po około trzech tygodniach oblężenia poddał Kraków armii szwedzkiej, dowodzonej przez króla Karola X Gustawa.

Stefan Czarniecki został wyznaczony jako dowódca obrony Krakowa. Po około trzech tygodniach oblężenia poddał Kraków armii szwedzkiej, dowodzonej przez króla Karola X Gustawa.

Skip to content