Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, został wybrany królem polski, zaprzysiągł pacta conventa w kościele w mieście Meggyes (obecnie Rumunia).

Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, został wybrany królem polski,  zaprzysiągł pacta conventa w kościele w mieście Meggyes (obecnie Rumunia).

Skip to content