Stanisław z Chodcza Chodecki został ponownie mianowany hetmanem polnym koronnym i nowym starostą generalnym Rusi. Był stałym dowódcą wojsk obrony potocznej broniących kresów południowo-wschodnich Polski. Jest uznawany za pierwszego hetmana polnego koronne

Stanisław z Chodcza Chodecki został ponownie mianowany hetmanem polnym koronnym i nowym starostą generalnym Rusi. Był stałym dowódcą wojsk obrony potocznej broniących kresów południowo-wschodnich Polski. Jest uznawany za pierwszego hetmana polnego koronnego w historii Polski.

Skip to content