Spalenie Sandomierza przez Tatarów.

Podczas najazdu tatarsko-mongolskiego na ziemie polskie i węgierskie jeden z zagonów tatarskich zaatakował Sandomierz. Gród i miasto zostały zdobyte a ludność zabita lub wzięta do niewoli. Tatarzy skierowali się następnie w głąb Małopolski niszcząc Koprzywnicę, Wiślicę i Skalbmierz.

Skip to content