Sojusz przeciwko Polsce: Zakon Krzyżacki i książęta Pomorza Zachodniego w traktacie nad rzeką Łebą

Układ nad rzeką Łebą. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Fryderyk von Wildenburh zawarł sojusz z księciem szczecińskim Warcisławem i biskupem kamieńskim Konradem. Układ z władcami Pomorza Zachodniego był skierowany przeciw królowi Polski Władysławowi I Łokietkowi. Przewidywał on wzajemną pomoc zakonu krzyżackiego i książąt pomorskich w razie wojny z Polską.

Skip to content