Sojusz Krzyżacko-Węgierski w Budzie: Zagrożenie Dla Polski w Średniowiecznych Intrygach Dyplomatycznych

W Budzie został zawarty sojusz zakonu krzyżackiego z królem węgierskim Zygmuntem Luksemburskim skierowany przeciw Polsce. Zygmunt obiecał pomoc, jeśli w przyszłej wojnie król polski użyje przeciw Zakonowi „pogańskich” Litwinów, Tatarów i Rusinów.

Skip to content