Śmierć Władysława II Wygnańca.

Na zamku w Altenburgu na terenie Niemiec zmarł książę Władysław II Wygnaniec, najstarszy syn Bolesława III Krzywoustego. Zgodnie z statutem sukcesyjnym ojca sprawował on rządy nad dzielnicą senioralną. Książę popadł w konflikt z młodszymi braćmi, w wyniku którego został w 1146 r. wygnany z kraju. Szukał wsparcia u papieża i cesarza, lecz do śmierci nie udało mu się odzyskać władzy.

Skip to content