Śmierć Władysława I Łokietka.

Śmierć Władysława I Łokietka. W Krakowie, prawdopodobnie w wyniku wylewu krwi do mózgu, zmarł król Władysław Łokietek. W pamięci potomnych zapisał się jako jeden z najwybitniejszych władców, który dzięki swojemu uporowi i zręcznej polityce, doprowadził do zjednoczenia rozbitej na dzielnice  przez prawie 200 lat Polski. Swoje dokonania uwieńczył koronacją na króla w 1320 r. Jako pierwszy król został pochowany w katedrze wawelskiej, która od tego momentu stała się tradycyjną nekropolią kolejnych władców Polski.

Skip to content