Śmierć płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w więzieniu mokotowskim w Warszawie. W czasie wojny pełnił on funkcję komendanta Okręgu Wilno ZWZ-AK.

Śmierć płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w więzieniu mokotowskim w Warszawie. W czasie wojny pełnił on funkcję komendanta Okręgu Wilno ZWZ-AK.

Skip to content