Śmierć ostatniego księcia Pomorza Zachodniego Bogusława XIV.

Śmierć ostatniego księcia Pomorza Zachodniego Bogusława XIV. 10 marca w 1637 r. zmarł Bogusław XIV, ostatni przedstawiciel książęcej dynastii Gryfitów sprawującej władzę na Pomorzu Zachodnim od XII w. Ród ten, spokrewniony z pierwszą polską dynastią – Piastami, otrzymał w lenno ziemie pomorskie. Książęta pomorscy prowadzili ożywione stosunki gospodarczo-polityczne z Polską również za panowania dynastii Jagiellonów, umacniając je licznymi mariażami. Za czasów Bogusława XIV przezwyciężono podział Pomorza na księstwo szczecińskie, słupsko-wołogoskie oraz biskupstwo kamieńskie, doprowadzając do zjednoczenia tych ziem pod jednym berłem. W okresie wojny trzydziestoletniej Bogusław XIV próbował zachować neutralność, ale ziemie księstwa były dla obu stron, Szwedów i wojsk cesarskich, ważnym strategicznie rejonem. Ostatni książę z dynastii Gryfitów zmarł na zamku w Szczecinie. W testamencie zapisał on księstwo pomorskie Szwedom, ale na mocy pokoju westfalskiego w 1648 r. zostało ono podzielone między Szwedów i Brandenburczyków.

Skip to content