Śmierć króla polskiego Aleksandra Jagiellończyka. Monarcha był synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki; od 1492 r. panował w Wielkim Księstwie Litewskim, a od 1501 r. zasiadał na tronie polskim. Zmarł w Wilnie po przebytym paraliżu. Być

Śmierć króla polskiego Aleksandra Jagiellończyka. Monarcha był synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki; od 1492 r. panował w Wielkim Księstwie Litewskim, a od 1501 r. zasiadał na tronie polskim. Zmarł w Wilnie po przebytym paraliżu. Być może jego śmierć przyśpieszyło nieskuteczne leczenie prowadzone przez szarlatana, niejakiego Balińskiego. Król został pochowany w wileńskiej katedrze. Rządy po Aleksandrze objął jego młodszy brat, Zygmunt zwany starym.

Skip to content