Śmierć Bolesława IV Kędzierzawego, zwierzchniego księcia Polski, w Krakowie

W Krakowie zmarł Bolesław IV Kędzierzawy, książę mazowiecki, zwierzchni książę Polski od 1146 r., jeden z synów księcia Bolesława III Krzywoustego. Został pochowany prawdopodobnie w katedrze w Płocku.

Skip to content