Ślub króla Polski Anny Jagiellonki i księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Po krótkim okresie panowania Henryka Walezego, który uciekł do Francji, żeby objąć tron po swym bracie, w Rzeczypospolitej zapanowało kolejne bezkrólewie. Część szlachty wybrała n

Ślub króla Polski Anny Jagiellonki i księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. Po krótkim okresie panowania Henryka Walezego, który uciekł do Francji, żeby objąć tron po swym bracie, w Rzeczypospolitej zapanowało kolejne bezkrólewie. Część szlachty wybrała na monarchę cesarza Maksymiliana II Habsburga. Jednakże opozycja antyhabsburska, zjednoczona przez podkanclerzego koronnego Jana Zamoyskiego, w Warszawie obwołała królem Annę Jagiellonkę (siostrę Zygmunta II Augusta). Na jej męża wybrano księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego, który faktycznie rządził krajem. Ślub i koronacja młodej pary odbyła się w Krakowie.

Skip to content