Sekularyzacja i unia personalna: Umowa wileńska z 1561 roku i jej wpływ na losy Inflant

Umowa w Wilnie (zwana „paktem wileńskim”) pomiędzy królem Zygmuntem II Augustem a Zakonem Kawalerów Mieczowych i arcybiskupem ryskim. Zakon reprezentował mistrz Gotard Kettler. Na mocy umowy część Inflant połączono z Koroną i Litwą. Zakon Kawalerów Mieczowych sekularyzowano, a stany inflanckie zachowały swe przywileje i wolność wyznania, ale oddały się w lenno Polski i Litwy. Wydarzenie to zapoczątkowało konflikt o Inflanty między Rzeczpospolitą, Rosją, Szwecją i Danią.

Skip to content