Sejm uchwalił ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm uchwalił ustawę o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Skip to content