Sejm RP ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. Od 1950 r. święto Wojska Polskiego obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino. Po zmianach ustrojowych w Polsce powrócono do przedwojennej tradycji obchodów na Święto Wojska Polsk

Sejm RP ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. Od 1950 r. święto Wojska Polskiego obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino. Po zmianach ustrojowych w Polsce powrócono do przedwojennej tradycji obchodów na Święto Wojska Polskiego w rocznicę bitwy warszawskiej 1920 r.

Skip to content