Sejm przyjął ustawę o amnestii dla działaczy antykomunistycznego podziemia

Sejm uchwalił ustawę o amnestii. Pozwoliła ona na ujawnienie się wielu działaczy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.

Skip to content