Sejm podjął uchwałę, na mocy której tereny obozów: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof i Łambinowice zostały uznane za pomniki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów.

Na mocy ustawy sejmowej powstała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zadaniem Rady jest inicjowanie i koordynowanie wszelkiej działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci z dziejów Polski związanych z walkami o niepodległość, zarówno w kraju, jak i za granicą. ROPWiM opiekuje się również miejscami martyrologii innych narodów na terytorium Polski. Rada ocenia stan zachowania oraz sprawuje opiekę nad cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz ofiar systemów totalitarnych. Pełni także funkcję organu opiniującego i opiekuńczego nad muzeami-miejscami pamięci. Jednocześnie Sejm RP podjął uchwałę, na mocy której tereny obozów: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof i Łambinowice uznane zostały za pomniki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów.  Sejm podjął uchwałę, na mocy której tereny obozów: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof i Łambinowice zostały uznane za pomniki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów.

Skip to content