Sejm Królestwa Polskiego ogłosił powstanie listopadowe powstaniem narodowym.

Sejm Królestwa Polskiego ogłosił powstanie listopadowe powstaniem narodowym. 

Skip to content