Rozpoczęła się inwazja Armii Czerwonej i wojsk układu Warszawskiego na Czechosłowację o kryptonimie operacja "Dunaj". Interweniujące państwa wkroczyły do ČSRR w celu powstrzymania reform politycznych mających na celu liberalizację wprowadzanych

Rozpoczęła się inwazja Armii Czerwonej i wojsk układu Warszawskiego na Czechosłowację o kryptonimie operacja „Dunaj”. Interweniujące państwa wkroczyły do ČSRR w celu powstrzymania reform politycznych mających na celu liberalizację wprowadzanych przez stojącego na czele Komunistycznej Partii Czechosłowacji Alexandra Dubčeka. W celu stłumienia tzw. „Praskiej Wiosny” skierowano według różnych źródeł od 175 000 do 500 000 żołnierzy ze Związku Radzieckiego, Bułgarii, NRD, Węgier i Polski.

Skip to content