Rozpoczęcie obrad sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na którym królewiczowi Władysławowi Wazie zezwolono na wyprawę przeciwko Moskwie w celu odzyskania tronu carskiego.

Rozpoczęcie obrad sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na którym królewiczowi Władysławowi Wazie zezwolono na wyprawę przeciwko Moskwie w celu odzyskania tronu carskiego.

Skip to content