Rozpoczęcie obrad sejmu, na którym król Polski Władysław IV Waza po raz pierwszy przedstawił projekt przyszłej wojny z Turcją. Szlachta przeciwstawiła się planom wojennym króla, nie zgadzając się na nowe zaciągi wojska oraz podjęcia jakichkolwiek działań

Rozpoczęcie obrad sejmu, na którym król Polski Władysław IV Waza po raz pierwszy przedstawił projekt przyszłej wojny z Turcją. Szlachta przeciwstawiła się planom wojennym króla, nie zgadzając się na nowe zaciągi wojska oraz podjęcia jakichkolwiek działań zbrojnych przeciwko Imperium Ottomańskiemu.

Skip to content