Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego marsz. Polski Michała Roli-Żymierskiego w Gdyni utworzono Dowództwo Marynarki Wojennej. Jego podstawowym zadaniem w okresie tuż po zakończeniu wojny było rozminowanie akwenów i odbudowa portów wojennych na pols

Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego marsz. Polski Michała Roli-Żymierskiego w Gdyni utworzono Dowództwo Marynarki Wojennej. Jego podstawowym zadaniem w okresie tuż po zakończeniu wojny było rozminowanie akwenów i odbudowa portów wojennych na polskim wybrzeżu oraz obrona liczącej ponad 500 km granicy morskiej. Pierwszym oficerem, który pełnił obowiązki Dowódcy Marynarki Wojennej był radziecki oficer, kmdr Iwan Szylingowski. Przybył on do Polski w 1945 r. jako szef radzieckich specjalistów mających odtworzyć Polską Marynarkę Wojenną.

Skip to content