Rozkaz nr 71 Komendanta Armii Krajowej: Opór wobec Eksterminacji Ludności Żydowskiej

Komendant Armii Krajowej wydał rozkaz nr 71 skierowany do komendantów obszarów i okręgów AK. Dotyczył on stawiania oporu w przypadku rozszerzenia niemieckiej akcji eksterminacji ludności żydowskiej w Polsce.

Skip to content