Rozejm w Jamie Zapolskim.

Rozejm został zawarty pomiędzy królem Polski Stefanem Batorym, a carem rosyjskim Iwanem IV Groźnym. Wojnę rozpoczęło wcielenie do Rzeczypospolitej ziem Zakonu Kawalerów Mieczowych. Takie rozwiązanie spowodowało protesty Rosji, Szwecji i Danii, które także rościły pretensje do tych terenów. Decydujące walki pomiędzy Rosją a Polską toczyły się w latach 1577–1582. Tzw.  wojna o Inflanty zakończyła się rozejmem w Jamie Zapolskim w 1582 r. Rzeczypospolita odzyskała Inflanty i ziemię połocką. Rozejm miał obowiązywać przez 10 lat.

Skip to content