Rozejm w Czartorysku (pod Łuckiem) pomiędzy wielkim księciem litewskim Świdrygiełłą a królem polskim Władysławem II Jagiełłą. Miał obowiązywać do 24 czerwca 1433 r. Litewski książę był niechętny zbliżeniu z Koroną, kilka miesięcy wcześniej związał się soj

Rozejm w Czartorysku (pod Łuckiem) pomiędzy wielkim księciem litewskim Świdrygiełłą a królem polskim Władysławem II Jagiełłą. Miał obowiązywać do 24 czerwca 1433 r. Litewski książę był niechętny zbliżeniu z Koroną, kilka miesięcy wcześniej związał się sojuszem z zakonem krzyżackim i królem Węgier Zygmuntem Luksemburczykiem.

Skip to content