Rozejm toruński.

Zawarto czteroletni rozejm pomiędzy wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Albrechtem Hohenzollernem a Królestwem Polskim, kończący działania wojenne „wojny pruskiej” z lat 1519-1521. Rolę mediatorów pełnili posłowie cesarza Karola V Habsburga oraz króla węgierskiego i czeskiego Ludwika Jagiellończyka. Na mocy osiągniętego porozumienia obie strony zachowywały aktualny stan posiadania. Sporną sprawę przysięgi wielkiego mistrza królowi polskiemu miał rozstrzygnąć sąd rozjemczy w skład którego wchodziło sześć osób, w tym cesarz Karol V Habsburg oraz król Ludwik Jagiellończyk. Dokument opieczętowano 8 kwietnia, a działania wojenne przerwano dwa dni później.

Skip to content