Rada Ministrów podjęła decyzję o wysłaniu kontyngentu wojskowego do Namibii. Kontyngent przeznaczony był do zabezpieczenia logistycznego sił pokojowych ONZ w Namibii w latach 1989-1990.

Rada Ministrów podjęła decyzję o wysłaniu kontyngentu wojskowego do Namibii. Kontyngent przeznaczony był do zabezpieczenia logistycznego sił pokojowych ONZ w Namibii w latach 1989-1990.

Skip to content