Przywilej Nieszawski Króla Kazimierza IV Jagiellończyka: ograniczenie władzy monarchii przez sejmiki ziemskie

Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej w Nieszawie (11 listopada dla Małopolski i 12 listopada dla Wielkopolski). Zakazywał on monarsze zwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmików ziemskich.

Skip to content