Przywilej lokacyjny Zamościa. Kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski wydał przywilej lokacyjny dla nowo powstającego miasta w swoich dobrach. Zamość miał być stolicą ordynacji zamoyskiej, a także pełnić funkcję rezydencji magnackiej oraz

Przywilej lokacyjny Zamościa. Kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski wydał przywilej lokacyjny dla nowo powstającego miasta w swoich dobrach. Zamość miał być stolicą ordynacji zamoyskiej, a także pełnić funkcję rezydencji magnackiej oraz posiadać nowoczesne fortyfikacje. Zaprojektowanie miasta zlecił włoskiemu architektowi Bernardo Morando. Twierdza okazała się jedną z najnowocześniejszych w Rzeczypospolitej, a jej murów nie były w stanie zdobyć wojska kozackie w 1648 r. oraz szwedzkie w 1656 r.

Skip to content