Przystąpienie hetmanów do konfederacji w Tyszowcach.

Konfederacja została zawiązana w Tyszowcach pod Zamościem z inspiracji Stefana Czarnieckiego, wiernego stronnika króla polskiego Jana II Kazimierza. Była wymierzona przeciw Szwedom, którzy zajęli ziemie polskie w trakcie potopu (1655-1660). Obaj hetmani koronni, Stanisław Rewera Potocki i Stanisław Lanckoroński, przyłączyli się do niej, aby zrehabilitować się za wcześniejsze przejście na stronę Szwedów.

Skip to content