Przeprawa pod Czerwińskiem. Podczas Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim wojska koronne króla Władysława II Jagiełły skoncentrowane pod Czerwińskiem i rozpoczęły przeprawę przez Wisłę. Zadanie było bardzo trudne od strony technicznej i logistycznej bowiem

Przeprawa pod Czerwińskiem. Podczas Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim wojska koronne króla Władysława II Jagiełły skoncentrowane pod Czerwińskiem i rozpoczęły przeprawę przez Wisłę. Zadanie było bardzo trudne od strony technicznej i logistycznej bowiem przemieścić na drugi brzeg rzeki należało około 25 tysięcy ludzi oraz kilka tysięcy wozów. By tego dokonać posłużono się nowatorskim na ówczesne czasy rozwiązaniem: w Kozienicach pod nadzorem mistrza Jarosława zbudowano most pływający który następnie spławiono 150 kilometrów w dół rzeki, w okolice Czerwińska. Skomplikowana operacja przeprawowa zakończyła się pełnym sukcesem. Po trzech dobach armia koronna znalazła się na drugim brzegu rzeki.

Skip to content