Prowadząc działania wojenne przeciwko Rzeczypospolitej wojska szwedzkie zajęły, będącą lennem, Mitawę w Kurlandii (dzisiejsza Jełgawa na Łotwie).

Prowadząc działania wojenne przeciwko Rzeczypospolitej wojska szwedzkie zajęły, będącą lennem, Mitawę w Kurlandii (dzisiejsza Jełgawa na Łotwie).

Skip to content