Procesja zorganizowana w celu zjednania chłopów dla powstania krakowskiego została ostrzelana na Podgórzu pod Krakowem przez wojsko austriackie gen. Ludwiga Collina. Zginął wówczas Edward Dembowski, organizator procesji, jeden z najbardziej radykalnych ów

Procesja zorganizowana w celu zjednania chłopów dla powstania krakowskiego została ostrzelana na Podgórzu pod Krakowem przez wojsko austriackie gen. Ludwiga Collina. Zginął wówczas Edward Dembowski, organizator procesji, jeden z najbardziej radykalnych ówczesnych działaczy narodowych.

Skip to content