Próba zamachu na niemieckiego gubernatora Ludwiga Fischera.

 Akcję „Polowanie” przeprowadziła 1. kompania harcerskiego batalionu szturmowego Amii Krajowej „Zośka”. Jej celem było wykonanie wyroku sądu Polskiego Państwa Podziemnego na niemieckim gubernatorze dystryktu warszawskiego Ludwigu Fischerze. Cel nie został osiągnięty – ostrzelano samochód, ale Fischerowi udało mu się uciec.

Skip to content