Powstanie Tajnej Armii Polskiej

W okupowanej Warszawie powstała Tajna Armia Polska. Organizacja konspiracyjna liczyła ok. 300 członków, wywodzących się głównie ze środowiska studentów Szkoły Głównej Handlowej. Jej założycielami byli między innymi Jan Włodarkiewicz oraz  Witold Pilecki. TAP składała się głównie z wojskowych oraz działaczy społecznych związanych z  organizacjami chrześcijańskimi.

Skip to content